Tekst Przyrzeczenia

Znalezione obrazy dla zapytania przyrzeczenie harcerskie

“Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu.”